Ιατρικό μόνιμο μακιγιάζ

Το Ιατρικό Μόνιμο Μακιγιάζ (Medical micropigmentation / Medical Tattooing) αποτελεί διαδικασία κάλυψης ατελειών λόγω ιατρικών παθήσεων (π.χ αλωπεκία), χειρουργικών επεμβάσεων (π.χ μαστεκτομή), γενετικών ανωμαλιών (π.χ λαγωχειλία), ατυχημάτων (π.χ ουλές) κλπ.

Με το Ιατρικό Μόνιμο Μακιγιάζ μπορείτε:

  • ​ να σχεδιάσετε τα φρύδια και τις βλεφαρίδες σε περιπτώσεις π.χ αλωπεκίας, χημειοθεραπειών.
  • να καλύψετε ουλές ή σημάδια (είτε είναι εκ γενετής είτε έχουν προκληθεί από ατύχημα είτε από κάποια χειρουργική επέμβαση)
  • να σχεδιάσετε τη θηλαία άλω, να επαναχρωματίσετε ή να αναμορφώσετε τη συνολική εμφάνιση των θηλών και της περιθηλαίας άλως είτε για αισθητικούς λόγους (π.χ. σε περίπτωση αποχρωματισμού ή  ασυμμετρίας), είτε σε περιπτώσεις χειρουργικής αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή.
  • να τονίσετε το χρώμα ή να αυξήσετε το μέγεθος της θηλής.
  • να δημιουργήσετε την ψευδαίσθηση πυκνότητας των μαλλιών, σχεδιάζοντας στο τριχωτό της κεφαλής μικρά dots ή αληθοφανείς τριχούλες μεταξύ των υφιστάμενων τριχών, μιμούμενοι τη φυσική τρίχα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σχετικής αραίωσης του τριχωτού της κεφαλής ή σε συνδυασμό με ιατρική εμφύτευση μαλλιών σε προβληματικές περιοχές του τριχωτού της κεφαλής.
  • να επαναπροσδιορίσετε το σχήμα των χειλιών είτε σε περιπτώσεις απλής αυλάκωσης ή ήπιου εντυπώματος λαγωχειλίας, είτε σε περιπτώσεις λαγωχειλίας μετά από χειρουργική αποκατάσταση.

Αποκατάσταση θηλαίας άλω (τατουάζ θηλής)

Σχεδιασμός και επαναχρωματισμός της θηλαία άλω είτε για αισθητικούς λόγους (π.χ. σε περίπτωση αποχρωματισμού ή  ασυμμετρίας), είτε σε περιπτώσεις χειρουργικής αποκατάστασης μαστού μετά από μαστεκτομή.

Διόρθωση ουλών

Βελτιώνει την εμφάνιση ουλών και σημαδιών από ατυχήματα ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.

Tricopigmentation - Τριχωτό κεφαλής

Δημιουργούμε την ψευδαίσθηση πυκνότητας των μαλλιών, σχεδιάζοντας στο τριχωτό της κεφαλής μικρά dots ή αληθοφανείς τριχούλες μεταξύ των υφιστάμενων τριχών, μιμούμενοι τη φυσική τρίχα. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εφαρμόζεται σε περιπτώσεις σχετικής αραίωσης του τριχωτού της κεφαλής ή σε συνδυασμό με ιατρική εμφύτευση μαλλιών.

Λαγώχειλο

Επαναπροσδιορίζουμε το σχήμα των χειλιών είτε σε περιπτώσεις απλής αυλάκωσης ή ήπιου εντυπώματος λαγωχειλίας, είτε σε περιπτώσεις λαγωχειλίας μετά από χειρουργική αποκατάσταση.

Αλωπεκία φρυδιών

Σχεδιασμός των φρυδιών σε περιπτώσεις ολικής ή μερικής αλωπεκίας στα φρύδια.