Πότε χρειάζεται και 2η συνεδρία;

Δεύτερη συνεδρία χρειάζεται σχεδόν πάντα. Ακόμα και αν το αποτέλεσμα μετά την πρώτη εφαρμογή μας καλύπτει, η δεύτερη συνεδρία θα δώσει μεγαλύτερη διάρκεια στο αποτέλεσμα ενώ θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μικρές διορθώσεις στο χρώμα και στο σχήμα, αν χρειάζεται.