Είναι ασφαλής διαδικασία;

Το Μόνιμο Μακιγιάζ είναι απόλυτα ασφαλής διαδικασία υπό την προϋπόθεση να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αποστείρωσης και υγιεινής. Το κέντρο μας τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για χώρους δερματοστιξίας και έχει άδεια από την Υγειονομική Υπηρεσία.

Οι  βελόνες που χρησιμοποιούμε,  κατασκευάζονται στην Γερμανία είναι μιας χρήσης σε αποστειρωμένες συσκευασίες, ασφαλείας, σε ειδικό χώρο Class C (σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά standards), τις οποίες ανοίγουμε μπροστά σας.

Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε φέρουν την υπογραφή της NOUVEAU CONTOUR, κορυφαία εταιρεία στο είδος της, που ξεχωρίζει για την αξιοπιστία των μηχανημάτων της και για την ποιότητα των χρωμάτων της. Πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για χρώματα Μόνιμου Μακιγιάζ, γερμανικής προέλευσης, υποαλλεργικά και πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας:

-Ο κατασκευαστής χρωμάτων της NOUVEAU CONTOUR είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9001 & 13485.

-Όλα τα χρώματα έχουν ένα πλήρες αρχείο, που μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή.

-Όλα τα συστατικά υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας καλλυντικών.